Halina Sobańska
Kandydatka do Sejmu

Drukuj PDF Wyślij link

Działalność społeczna

Dziewięć lat temu założyłam i prowadzę organizację kobiecą - Stowarzyszenie Aktywne Kobiety, obecnie jedną z największych i najprężniejszych organizacji pozarządowych w kraju, działających na rzecz kobiet. Jestem jej prezeską. W ramach organizowanej przeze mnie w stowarzyszeniu pomocy aż 3000 osób skorzystało z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych. Pomagam matkom samodzielnie wychowującym dzieci, ostatnio 30 z nich przeszło kursy uczące je zaradności i poszerzające ich umiejętności wychowawcze i zawodowe. Tylko w 2010 roku, 60 wychowanków z Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w regionie skorzystało z kierowanych przeze mnie szkoleń zawodowych, dzięki którym teraz łatwiej znajdą pracę.

Nie jestem obojętna na krzywdę, reaguje na bezsilność w walce z żywiołem. Dwukrotnie, w roku 1997 i 2001 wspólnie z PCK i zagórskimi taksówkami zorganizowałam w pięciu zagórskich szkołach zbiórkę odzieży, środków czystości, żywności dla osób dotkniętych powodzią. To była duża pomoc.

W ubiegłym roku zainicjowałam powstanie koalicji organizacji skupiającej partie polityczne, organizacje społeczne i osoby fizyczne działające na rzecz kobiet - Śląskiej Przedwyborczej Koalicji Kobiet. Dzisiaj Koalicja aktywnie działa na rzecz kobiet przygotowujących się do wyborów samorządowych, pomagając im w kampanii wyborczej. Jestem zwolenniczką wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, parytetów płci na listach wyborczych, równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn za tę samą pracę, docenienia nieodpłatnej pracy domowej kobiet.

Brałam udział w I, II i III Kongresie Kobiet (2009, 2010, 2011) i wszystkich Śląskich Manifach organizowanych z okazji 8 marca, licznych akcjach społecznych domagając się równych praw dla kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, akcjach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaangażowania ludzi młodych do pracy w organizacjach społecznych. W ramach działań na rzecz kobiet pełnię społecznie funkcję Pełnomocniczki Prezydenta Sosnowca ds. Równych Szans Kobiet i Mężczyzn.

W uznaniu moich działań na rzecz kobiet Instytut Spraw Obywatelskich nagrodził mnie „Diamentową Szczotką” (2008), a w rankingu Dziennika Zachodniego uznano mnie za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego (2009).

Niedawno zakończyłam prace nad projektem „Wybory kobiet”, przygotowującym kobiety w naszym regionie do wyborów samorządowych.

W dniach 5-7.10 .2011 uczestniczyłam w Międzynarodowym Spotkaniu Partnerskim odbywającym się w Grecji (Thessaloniki) w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety projektu „Let’s make politics female” finansowanego z Programu „Uczenie się przez całe życie” Grundtwig. Spotkanie dotyczyło narzędzi wykorzystywanych w kampaniach społecznych na rzecz kobiet. W Partnerstwie Projektu uczestniczą :
- Stowarzyszenie Aktywne Kobiety (Polska, Sosnowiec)
- Regional Council of Ostrobothnia (Finlandia,Haasa)
- Forum 50% (Czechy, Praga)
- A.E.N.A.O.(Grecja, Saloniki)
Podczas spotkania Partnerskiego wymieniłyśmy doświadczenia w organizowaniu kampanii społecznych na rzecz kobiet. Mam wiele cennych spostrzeżeń w tej kwestii . Oprócz pracy merytorycznej podczas spotkań miałam okazję zwiedzić Saloniki i zakosztować kuchni greckiej. Saloniki są urocze, a kuchnia grecka dla mnie rewelacyjna.

Od 10 – 12.2011 uczestniczę w warsztatach „Szkoły dla trenerów modelu współpracy” organizowanych przez Collegium Civitas w Warszawie. Szkolenie ma na celu przygotowanie trenerów dla upowszechniania modelu współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi. W ramach warsztatu uczę się jak tworzyć warunki współpracy aby uczestnicy działający na rzecz dobra wspólnego w gminie znajdowali porozumienie; jak dążyć do współdziałania pomiędzy samorządem terytorialnym, a organizacjami pozarządowymi opartego na solidnych podstawach prawnych i wysokiej kulturze współpracy, która ciągle pozostaje w tyle w stosunku do uregulowań formalno-prawnych. To właśnie przemiany w kulturze współpracy są jednym z największych wyzwań na najbliższe lata. Wiedzę ze szkolenia wykorzystam w działalności w Stowarzyszeniu oraz na forum Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Projekt finansowany jest ze środków POKL EFS.

A już wraz ze Stowarzyszeniem Aktywne Kobiety zaangażowałam się w Kampanię Społeczną "Wolność od Strachu" organizowaną m.in. przy udziale Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Prokuratury i Policji.

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dniach 11-13.10.2011 wzięłam udział w odbywających się w Wiśle warsztatach szkoleniowych na temat „Razem możemy więcej - networking i integracja zasobów specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach projektu "Wolność od strachu" finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorem warsztatów był Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. W czasie zajęć warsztatowych tworzyliśmy procedurę zwoływania Grup Roboczych i rozmawialiśmy o usprawnieniu funkcjonowaniu Zespołu Interdyscyplinarnego.

18.10.2011 na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP uczestniczyłam w konferencji na temat „Praca dla osób starszych” odbywającej się w ramach Forum Debaty Publicznej pt „.Sololidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina”. Podczas Konferencji przedstawiono badania i statystyki, z których wynika że w roku 2035 w porównaniu do roku 2010 liczba osób powyżej 45 roku życia zwiększy się prawie o 4 mln. podczas gdy ogólna liczba
Polaków zmniejszy się o ok.2 mln. Obecnie co 6 Polak ma 60 lat, za 30 lat będzie to co 3 mieszkaniec naszego kraju. Dlatego trzeba zacząć zmieniać myślenie o aktywności osób starszych. Więcej na ten temat można dowiedzieć się: wirtualnaplolska.pl oraz bezrobocie.org.pl

22.10.2011 uczestniczyłam w szkoleniu organizowanym przez Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na temat „ Zakres zlecania zadań publicznych regulowany ustawą o działalności pożytku publicznym i wolontariacie po nowelizacji ustawy i ogłoszeniu nowego rozporządzenia w sprawie wzoru ofert, ramowego wzoru umowy i sprawozdania z realizacji zadania.” Celem szkolenia było zapoznanie z najważniejszymi zmianami dla organizacji pozarządowych wprowadzonych przez nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowym rozporządzeniem w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy i sprawozdania z realizacji zadania.

To tylko nieliczne przykłady mojej aktywności i skuteczności.

NIE DALEKO PADA JABŁKO OD JABŁONI

Swoją aktywność zaszczepiłam córce Monice, z którą wspólnie działamy w Stowarzyszeniu Aktywne Kobiety, organizując bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną dla mieszkańców Sosnowca, kampanie społeczne, happeningi, konferencje, pomagając matkom samotnie wychowującym dzieci, kobietom doznającym przemocy domowej, angażując młodych ludzi do pracy w organizacjach pozarządowych, szkoląc liderki w mieście i na wsiach, podejmując działania na rzecz dzieci z Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych z terenu Sosnowca i województwa. W swojej aktywności jesteśmy tak samo pozytywnie zakręcone. Monika jest nie tylko moją córką ale i przyjaciółką. Dużo się od niej uczę.
Za swoją aktywność w 2009 r. w rankingu Dziennika Zachodniego Monika razem ze mną znalazła się w gronie „50 najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego.


POLKA - EUROPEJKA

Mam swój udział w obecności Polski w UE, ponieważ w 2003 r. razem z członkiniami Stowarzyszenia Aktywne Kobiety prowadziłam kampanię „POLKA- EUROPEJKA”, na rzecz poparcia w referendum unijnym, wejścia Polski w struktury unijne. Rok później
w 2004 r. podczas pierwszych w Polsce wyborów do Parlamentu Europejskiego wspierałam kampanię kobiet – kandydatek województwa śląskiego, ubiegających się o euromandat, organizując kampanię „TAK DLAM POLEK W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM”


SOLIDARNOŚC Z KOBIETAMI ŚWIATA

Bronie praw kobiet nie tylko w Polsce ale i w świecie. W lipcu tego roku razem z córką Moniką i innymi przedstawicielkami z Polski brałyśmy udział w Światowym Marszu Kobiet w Istambule manifestując sprzeciw wobec łamania praw kobiet w Turcji. Podczas marszu skandowałyśmy hasła : „KOBIETA, WOLNOŚĆ, POKÓJ” ,  „ SOLIDARNOŚĆ Z KOBIETAMI CAŁEGO ŚWIATA”. W marszu wzięło udział ok. 5 tys. osób.

To było niesamowite przezycie!
 


Aktualności

SOSNOWIEC TAŃCZY PRZECIW PRZEMOCY SEKSUALNEJ WOBEC KOBIET I DZIEWCZĄT
czytaj więcej...

RSS

 
Czy zamierzasz oddać głos w wyborach do Sejmu?


Liczba oddanych głosów: 38

Ocena strony

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 7
Łączna liczba odwiedzin od początku: 1041