Halina Sobańska
Kandydatka do Sejmu

Drukuj PDF Wyślij link

Maszerowali po zdrowie

Kil­ka­na­ście kobiet spo­tkało się na górce środul­skiej, by wspól­nie zadbać o swoją kon­dy­cję fizyczną. Dopi­sała pogoda, a tym samym I Marsz po Zdro­wie zakoń­czył się sukcesem.

– Co dzien­nie obser­wuję panie, które spa­ce­rują po parku z kij­kami do Nor­dic Wal­king, dla­tego pomy­śla­ły­śmy, że dla­czego nie spo­tkać się wspól­nie i razem zadbać o poprawę swo­jej kon­dy­cji fizycz­nej i samo­po­czu­cia. Bo wia­domo, w gru­pie jest raź­niej. Zawsze można do kogoś się ode­zwać, nawią­zać nowe zna­jo­mo­ści i czas szyb­ciej pły­nie – mówi Halina Sobań­ska, pomy­sło­daw­czyni akcji.

Artykuł ukazał się 25 lipca 2011 na łamach Twojego Zagłębia. Czytaj cały tekst autorstwa Jędzeja Bogusa na stronie Twoje Zagłębie Bezpłatny Tygodnik Regionalny.


Aktualności

SOSNOWIEC TAŃCZY PRZECIW PRZEMOCY SEKSUALNEJ WOBEC KOBIET I DZIEWCZĄT
czytaj więcej...

RSS

 
Czy zamierzasz oddać głos w wyborach do Sejmu?


Liczba oddanych głosów: 38

Ocena strony

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 7
Łączna liczba odwiedzin od początku: 1041