Halina Sobańska
Kandydatka do Sejmu

Drukuj PDF Wyślij link

Dlaczego jestem dobrą kandydatką do Parlamentu Europejskiego?

 

 

 

Dlaczego jestem dobrą kandydatką do Parlamentu Europejskiego?

 

• Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie politologii.
• Znam zasady funkcjonowania Unii Europejskiej i jej instytucji, w tym Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej. Na bieżąco śledzę zmieniające się prawo unijne.
• Działalność w trzecim sektorze daje mi doświadczenie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
• Praktycznie wykorzystuję szanse przynależności Polski do Unii Europejskiej, starając się o dofinansowanie społecznych projektów.
• Organizuję wolontariat europejski młodzieży i osób dorosłych.

 

Co zrobiłam?

• Zorganizowałam bezpłatną pomoc prawną dla 10 tysięcy kobiet - ofiar przemocy.
• Ponad tysiąc kobiet skorzystało ze szkoleń rozwojowych współorganizowanych      przeze mnie z pomocą środków unijnych.
• Współpracowałam z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi na rzecz    rozwoju ekonomii społecznej i zwiększenia obecności kobiet w polityce.
• Wspieram wolontariat zagraniczny młodzieży, seniorów.
• Jestem ekspertką w zakresie budowania dialogu pomiędzy władzą samorządową  a mieszkańcami.

 

 

Jakimi sprawami chcę się zająć w Parlamencie Europejskim?

 

• Wspieraniem rozwiązań na rzecz gospodarki opartej na wiedzy, zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy w ramach programu Horyzont 2020.
• Działaniami na rzecz likwidacji bezrobocia wśród młodzieży, szczególnie w ramach programu Gwarancja dla młodzieży w wieku do 25 lat, w znalezieniu zatrudnienia, kontynuowaniu edukacji, rozpoczęciu stażu i praktyk.
• Inicjatywami podejmowanymi na rzecz pozaformalnej edukacji młodzieży i osób dorosłych np. w ramach programu Erasmus plus (np. wolontariat europejski).
• Rozwiązaniami służącymi przestrzeganiu zasady równości płci na wszystkich szczeblach władzy i we wszystkich sektorach gospodarki, w tym likwidacji różnic płacowych pomiędzy kobietami i mężczyznami.
• Wprowadzaniem rozwiązań zachęcających kobiety do większego udziału w życiu publicznym.
• Wprowadzaniem w Polsce europejskich standardów we wszystkich dziedzinach życia.
• Zmianami ukierunkowanymi na stabilizację europejską, dzięki której Polska i Polacy będą mogli spokojnie żyć i rozwijać się.


Aktualności

SOSNOWIEC TAŃCZY PRZECIW PRZEMOCY SEKSUALNEJ WOBEC KOBIET I DZIEWCZĄT
czytaj więcej...

RSS

 
Czy zamierzasz oddać głos w wyborach do Sejmu?


Liczba oddanych głosów: 38

Ocena strony

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 7
Łączna liczba odwiedzin od początku: 1041